Baumat Baumat

Baumat
staví za vás vaše sny


BAUMAT, spol s.r.o. vznikla 22.dubna 1993 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10679, jako firma zabívající se prodejem stavebních hmot a jejich dopravou.

V roce 1999 byl společnicí zakoupen areál rekreačního střediska v Herolticích http://www.heroltice.cz/

Od roku 2012 se společnost aktivně zabývá i stavební výrobou jak malého charakteru (rekonstrukce RD, bytových jader a zateplování domů) tak i větších zakázek (rekonstrukce MŠ, ZŠ atd.).

BAUMAT, spol. s r. o. zaměstnává 30 stálých zaměstnanců a 4 techniky. Tito pracovníci zajišťují kompletní provádění prací HSV. Z prací PSV provádíme keramické obklady a dlažby, konst. tesařské, zámečnické, sádrokartonové a také malby a nátěry. Ostatní práce PSV a dodávky technologie zajišťujeme formou poddodávek u našich osvědčených partnerů.
Firma má k dispozici vlastní stavební mechanizaci, stroje pro zemní práce, skladovací prostory s dílnami.

V rámci prováděných staveb zabezpečujeme kompletní projektovou přípravu a veškerou inženýrskou činnost, související s realizací staveb.

Kompletní stavební program formou generálního dodavatele

  • Stavby rodinných domů
  • stavby bytové
  • stavby občanské vybavenosti
  • stavby průmyslové
  • Zateplení
  • rekonstrukce stávajících objektů a fasád, historické fasády
  • projektová a inženýrská činnost
  • prodej stavebního materiálu
  • Dotace
  • Energetické štítky

549 123 611 Napište nám